การดูแลในชีวิตประจำวัน

How Do ครูปฐมวัยประเมินเด็ก?

เด็กก่อนวัยเรียนสามารถเริ่มต้นในวัยใด ๆ มักจะอายุประมาณสองหรือสามมักจะจบรอบอายุสี่หรือห้า ในขณะที่มีมักจะเป็นเพียงสามปีที่ผ่านมาความแตกต่างระหว่างเด็กก่อนวัยเรียนที่อายุน้อยที่สุดและเด็กก่อนวัยเรียนที่เก่าแก่ที่สุดที่พวกเขามีสามสิ่งที่สำคัญปีที่สำคัญสำหรับทุกชนิดของการเจริญเติบโต - คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น "ปกติ" สำหรับ 2 ปีและสิ่งที่เป็น "